Descripció de la sessió

Després d’una xerrada inicial on s’explica l’objectiu de l’activitat, es realitza la sortida, en grups de 5 motoristes per monitor, la qual cosa permet garantir la qualitat de les correccions, ja que es grava a tots els motoristes, tant en l’anada com en la tornada.

El recorregut, amb una durada de 20 minuts “anada i tornada”, es realitza en zones de tradició motorista o en carreteres amb  la ubicació i les característiques que permeten posar a prova les habilitats de conducció dels participants.

Després del recorregut, en una zona habilitada amb pantalles, es visualitzen els enregistraments per  comentar-les amb els monitors i corregir els possibles errors detectats.

Acabades les explicacions i consells, el motorista rep el resultat de la revisió mecànica de la seva moto, amb recomanacions sobre el seu manteniment. També rebrà una memòria USB amb el seu recorregut gravat per a assentar les correccions rebudes.

Finalment, s’ofereix a cada motorista la possibilitat d’omplir un qüestionari per a conèixer el grau de satisfacció de l’activitat i saber els punts de millora per a successives sessions.