Principals problemes detectats en relació al correcte manteniment de la motocicleta

1- Greixatge escàs de la cadena de transmissió

2- Excessiu desgast tant en pastilles com en discos de fre

3- Excessiu desgast en els pneumàtics

4- Carenats en mal estat

5- Falta de neteja

CONSELLS:

  • La motocicleta és una màquina que requereix un bon manteniment per a aconseguir l’eficàcia en el seu funcionament i mantenir la seguretat en la conducció. En anteriors edicions s’han trobat vehicles amb mancances greus.
  • A més de complir amb la normativa de la inspecció tècnica vehicles (periodicitat de les revisions), és convenient seguir les indicacions del fabricant per a un correcte manteniment del vehicle (manual).
  • El manteniment de la motocicleta sempre l’ha de fer personal amb els coneixements adequats, és recomanable que ho faci un taller autoritzat per la marca de la moto.